Wat heeft mijn huid nodig?

Stap 1
Stap 2
Stap 3

Disclaimer

Auteursrecht

De gecombineerde website www.brown-eyes.nl en www.medischpedicure-papendrecht.nl (“de Website”) is eigendom van Schoonheidsinstituut BROWNEYES (Kamer van Koophandel: 24376089), hierna te noemen BROWNEYES.
Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van de Website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan BROWNEYES of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan BROWNEYES. De inhoud van de Website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BROWNEYES worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van de Website.

Aansprakelijkheid

BROWNEYES spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Deze informatie, producten en/of diensten kunnen zonder voorafgaande mededeling van BROWNEYES op elk moment worden gewijzigd en/of ingetrokken.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met BROWNEYES.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. BROWNEYES oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Door de Website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat BROWNEYES niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, producten en/of diensten van websites verbonden aan de Website.

Hyperlinks

De Website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan BROWNEYES worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van BROWNEYES van de inhoud van de Websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BROWNEYES nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Privacy

BROWNEYES respecteert de privacy van de bezoekers van de Website. De informatie die door BROWNEYES tijdens het gebruik van de Website wordt verzameld, wordt door BROWNEYES aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van de Website. Persoonsgebonden informatie wordt door BROWNEYES enkel gebruikt voor haar dienstverlening naar haar klanten. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen

BROWNEYES behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder de Website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op de Website van kracht zijn.

Op zoek naar een specifieke behandeling? Maak een afspraak.

Afspraak maken
Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang als eerste onze aanbiedingen!

Nieuwsbrief